MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA

Medycyna niekonwencjonalna

GMO TO ŚMIERĆ – Prof. dr hab. Jan Narkiewicz – Jodko